U skladu sa planom sistematskog praćenja razvoja takmičarskog potencijala naših sportista, minulog vikenda je u laboratoriji za funkcionalnu dijagnostiku na Fakultetu za sport u Novom Sadu testirano 13-toro sportista našeg kluba. Dobijeni podaci poslužiće nam kao smernica za poboljšanje takmičarskih rezultata i kvaliteta trenažnog procesa.