Došlo je do promene termina održavanja treninga u novoj Medicinskoj školi,a i do promene grupa.
Sada termini izgledaju ovako,obratiti pažnju na nove grupe:

    Ponedeljak i petak

  • od 18h MLADJA GRUPA-NIŽI POJASEVI (dosadašnja grupa početnika)
  • od 19h STARIJA GRUPA – VIŠI POJASEVI (spojene su dosadašnja mlađa i starija grupa)
    Utorak,sreda i četvrtak

  • od 19h PREDTAKMIČARSKA I TAKMIČARSKA GRUPA