OBAVEŠTENJE !!!

Od 1. sempembra, termini za treninge u KK “Zrenjanin” su:


KARATE ŠKOLA:

POČETNICI –        ponedeljak-petak 18h do 19h u sali ispod nadvožnjaka

NIŽI POJASEVI –   ponedeljak-petak 19h do 20h u sali ispod nadvožnjaka

VIŠI POJASEVI –   utorak-četvrtak 19.30h do 20.30h u sali u Partizanu


TAKMIČARKA GRUPA:

ponedeljak –    12.15h i 14.15h u sali u Partizanu

utorak –          21h u sali ispod nadvožnjaka

sreda –           12.15h i 14.15h u sali u Partizan

četvrtak –        21h u sali ispod nadvožnjaka

petak –           20.30h u sali u Partizanu