Povodom upisne kampanje našeg kluba, posećeni su vrtići “Pčelica” i “Crvenkapa” gde su urađene prezentacije karate sporta i karate kluba Zrenjanin. Prezentaciju su odlično uradili Mićko, Vuk, Anja i Nevena koji su demonsrilali šta se radi u našem klubu. Upisna kampanja koju podržava kompanija “Dijamnt” omogućava 75 dana besplatnih treninga u našem klubu.