U sklopu sveobuhvatne sportske dijagnostike takmičarske selekcije našeg kluba, u Novoj medicinskoj školi realizovan je prvi test – psihodijagnostika.  Rezultati testiranja koristiće se u svrhu poboljšanja trenažnog procesa i takmičarskih rezultata. Naredno testiranje odnosiće se na fiziološko-motoričke karakteristike sportista i biće sprovedeno do kraja godine.