Prema brojnim istraživanjima iz različitih naučnih oblasti, utvrđeno je da karate sport zbog svoje motoričke specifičnosti, pozitivno utiče na razvoj celokupne muskulature, ali i na prevenciju i korekciju određenih deformiteta koji su sve više prisutni među decom. Analizirajući izveštaje sa lekarskih pregleda naših članova pre početka bavljenja karateom, statistički posmatrano  najveća je zastupljenost deformiteta stopala, te smo pored osnovnog programa obuke u našem klubu uz pomoć specijaliste medicine sporta Dr Ivana Lukića i stručnjaka iz oblasti kineziologoije kreirali poligon za  prevenciju i korekciju deformiteta stopala koji je dizajniran za uzrast od 3 do 10 godina, bez obzira na sposobnosti i na prisutnost ili odsutnost deformiteta. U svojoj osnovi poligon je preventivno-terapeutskog karaktera, tj. Ima za cilj da spreči pojavu deformiteta stopala (ravnih stopala), ali isto tako i da umanji postojeće deformitete i da kod dece razvije motornu, fizičku i kognitivnu funkciju. Pravilno razvijen i stabilan svod stopala od velikog je značaja za dalje razvijanje celokupnog lokomotornog sistema, a pre svega kičmenog stuba, pa se nadamo će ovakav vid senzo-motornih aktivnosti biti osnova za stvaranje navike za dugogodišnje  vežbanje i zdrav način života. Poligon počinje sa radom od 1. Oktobra 2013. godine u prostorijama Specijalističke ordinacije medicine sporta „Sportrehamedica“ na Šumici, ul. Topličina 14, kod OŠ. J.J. Zmaj. Dodatne informacije na telefon: 064 12 75 987 ili na 023 512 731. Obezbeđen je besplatan  pregled na elektronskog podoskopu koji dijagnostikuje stanje svoda stopala, a za članove kluba obezbedili smo povoljne uslove za sprovođenje terapije.