DOM BORILAČKIH SPORTOVA (bivši DTV “Partizan)

Niži pojasevi (karate škola) – utorak i četvrtak od 18.30 h
Takmičarska grupa (borbe) – ponedeljak/sreda/petak 21.00 h i utorak/četvrtak 19.30 h
Veterani – petak od 21.00 h


NOVA MEDICINSKA ŠKOLA

Početnici (upis je toku) – ponedeljak i petak od 18.00 h
Niži pojasevi – utorak i četvrtak od 19.00 h
Viši pojasevi – ponedeljak i petak 19.00 h


Napomena:
– Postoji mogućnost da sportisti sa jednog punkta koriste termine i na drugom punktu u grupi koja odgovara starosti i stepenu učeničkog zvanja
– Molimo sve članove kluba da do polovine septembra dostave trenerima potvrdu od sportskog lekara
Neophodno je da svi članovi kluba, koji to nisu učinili, izmire zaostalu članarinu