Naziv projekta: Od hendikepa – do hepeninga

Datum: oktobar – decembar 2008. godine

Cilj: Uključivanje mentalno nedovoljno razvijenih osoba na nivou Grada Zrenjanina u karate program

Rezultati projekta: Kroz karate obuku uspešno prošlo 18 sportista sa mentalnih hendikepom

Korisnici: Članovi Opštinskog Društva za pomoć MNRO Zrenjanin

Finansijeri: Ministarstvo omladine i sporta Vlade Republike Srbije