:: POSTER PREZENTACIJA “OD HENDIKEPA DO NEPENINGA”  pdf  1,38 MB (1.450.500 bytes)

Preuzmite (ovde)


 

Za pregled i preuzimanje dokumenata potreban je program ADOBE READER, ukoliko ovaj program nemate u računaru, preuzmite ga preko zvaničnog sajta:  http://get.adobe.com